Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

Knihovna

PDF Metodika pro hodnocení stavu skalních svahů – RSR-RC Tento dokument je základním popisem postupu hodnocení stavu skalních svahů, který je jádrem vyhodnocovacího algoritmu této aplikace. Byl aktualizován ke konci roku 2021. PDF Metodický postup pasportizace skalních svahů Metodický postup určený pro širší odbornou veřejnosti rámci projektové přípravy, revizní činnosti, údržby skalních svahů a průzkumných prací. PDF Pasportizační list Tento pasportizační list, aktualizovaný ke konci roku 2021, je určen pro mapování situace v terénu. Lze si jej vytisknout a vyplňovat po staru bez jakékoviv techniky a internetového připojení. Informace z pasportizačního listu lze využít pro zadání do aplikace NemetonDesk. PDF Technicko biologická stabilizace svahu Studie, která dává základní přehled o opatřeních stabilizace svahů pomocí technicko-biologických postupů. PDF Uživatelský manuál Systém Nemeton Základní uživatelský manuál pro aplikace NemetonDesk a NemotonMobile.

Odborné články publikované během řešení projektu

PDF Stanislav Štábl, Ondřej Holý: Systematizace přístupu v řešení zajištění bezpečnosti liniových staveb ve vztahu k řešené problematice skalních svahů v České republice Geotechnické problémy liniových staveb, Bratislava 30. až 31. květen 2011. PDF Stanislav Štábl, Ondřej Holý: Systematizace přístupu v řešení zajištění bezpečnosti liniových staveb ve vztahu k řešené problematice skalních svahů v České republice Geotechnika 2012, Vysoké Tatry, 26. až 28. 10. 2012. PDF Štroner, M.; Urban, R.; Lidmila, M.; Kolář, V.; Křemen, T. Vegetation Filtering of a Steep Rugged terrain: The Performance of Standard Algorithms and a Newly ProposedWorkflow on an Example of a Railway Ledge. Remote Sens. 2021, 13, 3050.

Vzorové projekty – stav k roku 2013

PDF Sanace skalních svahů I/10 – úseky 3, 11 a 16 Vzorový projekt pro silnice I třídy. PDF Sanace skalních svahů II/3Ř7 | KSUS Ždár nad Sázavou Vzorový projektu pro sanace komunikací nižší třídy. PDF Sanace skalních svahů I/10 a I/14 v Libereckém kraji Vzorový projekt pro silnice I třídy. PDF Sanace skalních svahů Studenec – Křižanov Sanace s aspektem pro železniční dopravu. PDF Sanace skalních svahů Kácov - Světlá nad Sázavou | SŽDC Sanace s aspektem pro železniční dopravu. PDF Stabilizace skalního masívu Jestřebí | Obec Jestřebí Vzorová sanace skalního masivu s ohledem na památkovou péči. PDF Sanace skalního svahu pod hradem Krupka | Město Krupka Vzorová sanace v rámci havarijní situace. PDF Generel skalních svahů silnici II/102 - Horní Maršov - Pomezní boudy Ukázka pasportizace rozsáhlé různorodé lokality v přírodním chráněném území. PDF Sanace skalního svahu Srbská kamenice Ukázka vzorové sanace menšího rozsahu.
Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie