Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Knihovna

PDF Metodika pro hodnocení stavu skalních svahů – RSR-RC Tento dokument je základním popisem postupu hodnocení stavu skalních svahů, který je jádrem vyhodnocovacího algoritmu této aplikace. PDF Skajony – základní členění Definování územních geotechnických celků tzv. SKAJONY a podcelků tzv. PODSKAJONY. Základní územní geotechnické celky jsou specifikovány typickým výskytem geologických poměrů, je rovněž specifikován typickým typem možného porušení skalních svahů a chování skalního masívu. Z tohoto členění vychází aplikace hodnotící rizikovost skalních svahů. PDF Oponentní posouzení základního modulu systému Nemeton 2013 Oponentní posudek ke vyhodnocovacímu modulu systému Nemeton 2013 z dílny České geologické služby. XLSX Pasportizační list Tento pasportizační list je určen pro mapování situace v terénu. Lze je vyplňovat bez internetového připojení, případně si jej vytisknout a pracovat s papírovou verzí. Informace z pasportizačního listu lze využít pro zadání do aplikace posuzující stabilitu skalního svahu. PDF Technicko biologická stabilizace svahu Studie, která dává základní přehled o opatřeních stabilizace svahů pomocí technicko-biologických postupů.

Odborné články publikované během řešení projektu

PDF Stanislav Štábl, Ondřej Holý: Systematizace přístupu v řešení zajištění bezpečnosti liniových staveb ve vztahu k řešené problematice skalních svahů v České republice Geotechnické problémy liniových staveb, Bratislava 30. až 31. květen 2011. PDF Stanislav Štábl, Ondřej Holý: Systematizace přístupu v řešení zajištění bezpečnosti liniových staveb ve vztahu k řešené problematice skalních svahů v České republice Geotechnika 2012, Vysoké Tatry, 26. až 28. 10. 2012.

Vzorové projekty

PDF Sanace skalních svahů I/10 – úseky 3, 11 a 16 Vzorový projekt pro silnice I třídy. PDF Sanace skalních svahů II/3Ř7 | KSUS Ždár nad Sázavou Vzorový projektu pro sanace komunikací nižší třídy. PDF Sanace skalních svahů I/10 a I/14 v Libereckém kraji Vzorový projekt pro silnice I třídy. PDF Sanace skalních svahů Studenec – Křižanov Sanace s aspektem pro železniční dopravu. PDF Sanace skalních svahů Kácov - Světlá nad Sázavou | SŽDC Sanace s aspektem pro železniční dopravu. PDF Stabilizace skalního masívu Jestřebí | Obec Jestřebí Vzorová sanace skalního masivu s ohledem na památkovou péči. PDF Sanace skalního svahu pod hradem Krupka | Město Krupka Vzorová sanace v rámci havarijní situace. PDF Generel skalních svahů silnici II/102 - Horní Maršov - Pomezní boudy Ukázka pasportizace rozsáhlé různorodé lokality v přírodním chráněném území. PDF Sanace skalního svahu Srbská kamenice Ukázka vzorové sanace menšího rozsahu.
Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie