Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

O projektu

Svahová deformace Foto: STRIX Chomutov

Tato stránka je určena všem, kdo se zabývají problematikou skalního řícení a sanačních opatření. Od roku 2009 vyvíjíme nástroje k identifikaci a popisu rizikovosti skalních svahů.

Cílem je mít nástroj, který na základě informací, které může zadávat i vyškolený laik, nabídne základní vyhodnocení stability a rizikovosti skalního svahu. Kromě toho chceme informacemi a obrazovým materiál přispívat k osvětlení dané problematiky. V rámci projektu FR-TI1/546 – „Výzkum a vývoj – tvorba systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních masívů podpořeným MPO vznikl nástroj označovaný jako NEMETON 2013, jenž pomocí metodiky a online aplikace nabízel vyhodnocení stability a rizikovosti popisovaných skalních svahů.

Na tento nástroj navázal systém NEMETON, který vznikl za podpory MPO v rámci projektu FV30153 Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik. Tento systém na základě zkušeností a dalšího vývoje aktualizoval metodiku vyhodnocování stability a rizikovosti. Položil větší důraz na pasportizace takových rizik a umožnuje jejich sledování v čase.

Systém Nemeton Se skládá z Metodického pokynu, Metodiky RSR, Aplikace NemetonDesk a mobilního nástroje na sběr dat v terénu NemetonMob. Případně můžete využít pasportizační list určený k tisku.

Cílem tohoto systému je včasná identifikace rizik spojených se skalním řícením, zvyšovat kvalitu geotechnických řešení v oblasti sanačních skalního řícení. Chce pomoci vyvarovat se neekonomických a neefektivním řešení. Usilujeme o postupné začlenění tohoto pasportizačního přístupu do vnitřní legislativy správců liniových staveb v ČR.

Tento projekt byl v minulosti řešen s následujícími partnery: STRIX Chomutov, a.s. SG-GEOPROJEKT, spol. s r. o., ARCADIS Geotechnika a. s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, Česká geologická služba.

Projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie