Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

Legislativa: Orgány krizového řízení

Orgány krizového řízení jsou:

Ostatní orgány s územní působností

Bezpečnostní rady

Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace.
Na jednání bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje nebo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Ústřední krizový štáb

Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády pro řešení krizových situací.

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací.

Územní správní úřady

Územní správní úřady uvedené v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s rozšířenou působností zabezpečují krizovou připravenost v oblasti své působnosti a k tomuto účelu zpracovávají plán krizové připravenosti.

Krizové plány

Krizovým plánem je plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jsou zpracovávány krizové plány ministerstev, Česká národní banky, krajů, obcí s rozšířenou působností.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie