Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

O projektu

Svahová deformace Foto: STRIX Chomutov

Tato aplikace je určena všem, kdo se zabývají problematikou skalního řícení a sanačních opatření. Na základě informací, které může zadávat i laik, nabízí základní vyhodnocení stability a rizikovosti skalního svahu. V rámci vyhodnocení pak navrhuje možné okruhy řešení, které by bylo vhodné pro danou lokalitu realizovat. Kromě toho vybírá z databáze informace a obrazový materiál, které můžou přispět k osvětlení dané problematiky.

Nemeton 2013 obsahuje jak přehledné a rámcové informace o řešení dané problematiky pro laiky (například starosty a majitele ohrožených pozemků) tak podrobné technické informace pro projekční, nebo realizační firmy.

Cílem Nemetonu 2013 je zvýšit kvalitu geotechnických řešení v oblasti sanačních skalního řícení. Chce pomoci vyrovnat se neekonomických a neefektivním řešení.

Pro přípravu online vyhodnocení můžete využít tento pasportizační list.

Aplikace byla vyvinuta v rámci projektu "Výzkum a vývoj - tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů" za spolupráce společností STRIX Chomutov, a.s. SG-GEOPROJEKT, spol. s r. o., ARCADIS Geotechnika a. s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie